Všetky moje čepce

Anna Čepáková, číslo záznamu:2019/41/50, právo použitia-nekomerčné účely. Postup, šitie čepca https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko25occ?content=CAIR_DIV_VIDEO_1&contentDo=urn:nbn:sk:cair-do3ok4e Postup na ušitie kápky https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko253el?content=CAIR_DIV_VIDEO_1&contentDo=urn:nbn:sk:cair-do3ok4c Hontianske – krekáčske čepce 1.-16. Na

Read more