Vaše prekreslené vzory výšiviek

Blog je o kroji, o zbierke prekreslených krojových vzorov, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť, vytlačiť, prekopírovať, prekresliť alebo objednať na https://www.atelier-reklama.sk/

Ak máte svoje prekreslené vzory výšiviek, fotografie a chceli by ste sa o ne podeliť, pošlite ich na annacepakova@gmail.com

Môžete uviesť svoje meno, názov krojovej súčiastky aj v nárečí, oblasť z ktorej pochádza, dedinu, okres, obdobie, kedy bola asi  sukňa, oplecko, čepiec, zástera… vytvorená a ja ich s vašimi údajmi umiestnim na tento blog. Tak si zadarmo budeme spoločne vytvárať archív vzoriek na vyšívanie z celého Slovenska. Nemám z tejto činnosti žiaden finančný zisk, len dobrý pocit.

Napríklad: Anna Veselá, vzor z čiernej zajdínovej zástery, Čekovce, okres Krupina, severovýchodný Hont, prvá polovica 20. stor.

Názov kroja    
Regionálny názov    
Oblasť  
Obce s podobným tradičným odevom  
Pôvodný majiteľ  
Čepiec  pochádza z obdobia  
Súčasný majiteľ  
Spôsob nadobudnutia  
Podľa orginálu prekreslila/vytvorila/rok  
Čo patrí k sebe  
Prekreslený vzor  
Poznámky