Kroj a ľudové piesne z Jalšovíka

Anna Čepáková, číslo záznamu: 2019/60/69

Video o dedine Horný a Dolný Jalšovík, teraz je názov jeden: Jalšovík.

Jalšovík:https://sk.wikipedia.org/wiki/Jalšovík

Jalšovík, okr. Krupina, severný Hont

Ľudia  z mojej dediny sú pracovití, nezištne si navzájom pomáhajú, majú prekrásne kroje, láskavé srdce, vrelé objatia, zachovávajú  piesne svojich predkov, pekne a radi spievajú.

S veľkým obdivom som sledovala oslavu 600. výročia prvej zmienky obce, kde každý obyvateľ sa pričinil o perfektný priebeh, o bohatý kultúrny program, kde sa spievalo, tancovalo,… Pozvaní boli všetci rodáci, teda aj ja. Obdivovala som  výstavu krojov, ktorú pripravila Janka Mikulášiová, r. Salátová  a Anka Mikulášiová,r. Kmeťová.  Fotky z výstavy krojov, aj zo stretnutia rodákov  si často prezerám a nadchýnam sa nad krásou výšiviek a nad šikovnosťou žien, ktoré kroje vytvorili.  Doteraz si na úžasné stretnutia, rozhovory s mojimi rovesníkmi, ale aj s mladšími, staršími spomínam. Hreje ma pri srdci, že v dedine, kde som prežila detstvo, žije veľa mladých ľudí, že spolu všetci dobre vychádzajú, vzájomne si pomáhajú, že majú výbornú starostku Adrianu Vicianovú, ktorá celú dedinu dokáže nadchnúť pre dobrú vec.

Obec v roku 2015 vydala prvé CD s názvom Zdola Jalšovíka.  V roku 2016 vydali prvý diel zozbieraných piesní, zborník  F TOM JALŠOVSKOM ŤICHOM HÁJKU, v roku 2017 druhú časť.

Ľudové piesne zozbierala, zborník zostavila Anna Kasárová, r. Alakšová.  Najväčšiu zbierku  textov piesní poskytla a naspievala   jej mama Anna Alakšová, melódiu do nôt zapísala Gabriela Križanová, r. Kováčová, grafickú úpravu mal na starosti Mgr. Art. Branislav Paulíny, hudobnou konzultantkou bola Mgr. Lívia Posádková Krátka. Počas nahrávania ich  sprevádzala Ľudová hudba Mariána Krnáčika. Interpretmi ľudových piesní, vybratých zo zozbieraných zatiaľ nepublikovaných ľudových piesní z obce, sú obyvatelia a rodáci z  Jalšovíka. Občas, keď sa započúvam do ich piesní žasnem nad nádhernými hlasmi Terezky Adámiovej, Anny Kasarovej, Petra Mikulášiho, Petra Moniša, Evy Selskej, Laury Selskej, Anny Mozolovej,  Silvii Sýkorovej, Milana Sýkoru, Gabriely Križanovej, Lucii Kasarovej, Jozefa Očenáša a vzácny hlas Anny Alakšovej, ktorá sa narodila v roku 1937. Svojou zbierkou textov piesní sa vo veľkej miere zaslúžila o to, že jej dcéra Anna Kasarová a vnučka Lucia Kasarová mohli zostaviť zborník neznámych piesní. Všetky hlasy ma niečím zaujali, no hlasy Adama Mikulášiho a Mariana Ďaudíka sú svetové. Pri počúvaní piesní v ich podaní máte pocit, že sú to hlasy výnimočných spevákov. Dúfam, že budete mať šťastie ich niekedy počuť spievať na vlastné uši. (Adam Mikuláši pri nahrávaní CD mal len 17 rokov, v jeho hlase bolo vtedy cítiť, že ešte nie je “vyspievaný,” no počula som ho spievať vlani, keď mal 20 rokov a to už bol ten “svetový” hlas o ktorom som písala.)

Môj blog je hlavne o kroji a o prekreslených vzoroch výšiviek, preto som sa veľmi potešila, keď zborníky boli obohatené o staré, aj novšie, nové fotografie mojich rodákov v kroji.

Fotografia z obalu na CD

F TOM JAVŠOVSKOM ŤICHOM HÁJKU

Z dvoch spevníčkov som preskenovala len tie strany, na ktorých okrem piesní, sú aj vzácne fotografie ľudí oblečených v horniackom kroji, ktorý si obliekali obyvatelia prisťahovaní z “horniakov” a hlavne v kroji, ktorý je zaradený do variantu ľudového odevu obce Senohrad, nami nazývaný “krekáčsky kroj” (na fotkách bez lajblíka).

Anna Alakšová, rod. Jaďuďová
Anna Kasarová, rod. Alakšová, zostavovateľka zborníka a dcéra Lucia.

Margitka Kováčová a Angelka Kováčová v nádhernom horniackom kroji, v roku 1960.
V krekáčskom kroji.
Fotografia je asi z roku 1965: Mária Kmeťová, rod. Kováčová, Margita Sedmáková, rod. Malatincová, Margita Kováčová, rod. Ďaudíková
Júlia Kováčová rod. Očenášová, nar. 1911, v horniackom kroji, jej manžel Ján Kováč, nar. 1909, syn Jožko Kováč, nar. 1935, ktorý mal na fotke asi 4 roky.
Dievky na pohrebe 17 ročného mladíka v krekáčskom kroji, oblečené ako mladuchy s vencom na hlave, v lipitinke, v bielom kinteši s tarkavou šatou.
Anna Hudecová, rod. Malatincová, v polokroji (blúzka namiesto oplecka a krojová kitľa s fiertuchou). Fotka vznikla asi v roku 1955.
Anna Alakšová, rodená Hnilicová, nar. 1942, rodáčka z Horného alebo Dolného Badína (dedina vzdialená pár kilometrov, nosil sa tam podobný kroj ako na Jalšovíku), ktorá sa vydala na Jalšovík a priniesla si svoj horniacky kroj.
Anna Babicová v krásnom krekáčskom kroji. (Nepodarilo sa mi zistiť ako sa volala za slobodna, len viem, že vyrastala na Lešti, odkiaľ sa s rodičmi musela vysťahovať, vydala sa na Jalšovík.)
Anna Babicová so synom Milanom. Po 2. svetovej vojne ženy na Jalšovíku začali nosiť namiesto oplecka ušitú košieľku s golierikom. Táto fotografia je asi z roku 1960.
Mladomanželia Angela a Pavol Kováčovi. Mladá nevesta má oblečený krekáčsky kroj s tarkavou šatou. Fotka bola vytvorená v roku 1939.
Zostavovateľka textu publikácie Anna Kasarová, rod. Alakšová: Jalšovík 1418-2013
Báseň zložila tiež Anna Kasarová
Očenášová rodina r.1934

Gabriela Križanová, rod. Kováčová, rodáčka z Jalšovíka píše o kroji v Honte vo svojej diplomovej práci.

Gabika je výnimočná mladá žena, ktorá zapísala zozbierané piesne do notovej osnovy.

Ako študentka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela vo svojej diplomovej práci, okrem iného, píše aj o kroji. Ponúkam vám hodnotné preskenované informácie o čipkárstve výšivkárstve, ľudovom odeve v Honte obohatené o fotografie.

Niekoľko mladých ľudí z Jalšovíka tancuje a spieva vo FS Carpona možno preto som ich vystúpenie našla na

Carpona-Jalšovík https://www.youtube.com/watch?v=y3e-HgxV_9I

https://www.youtube.com/watch?v=FNiO0MGtfcE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *